Tag Archives: wyborcza

Rządowy cios dla Agory – Gazeta Wyborcza w trudnej sytuacji

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o tworzeniu nowych przepisów znoszących obowiązek publikacji ogłoszeń i komunikatów w prasie ogólnopolskiej przez spółki Skarbu Państwa, a także resort. Wiąże się to z oszczędnościami wysokości 6 – 8 milionów złotych rocznie….