Tag Archives: stosunek pracy PIT

Jaki jest koszt uzyskania przychodu osoby zatrudnionej (tj. pracownika / ze stosunku pracy)?

Koszty uzyskania przychodów to według definicji wydatek poniesiony aby uzyskać przychód. Pojęcie to jest chlebem powszednim dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą czy jednak wiesz, że jeśli pracujesz na etacie to także masz swoje własne, ustalone ryczałtowo koszty…