Jaki jest koszt uzyskania przychodu osoby zatrudnionej (tj. pracownika / ze stosunku pracy)?

Koszty uzyskania przychodów to według definicji wydatek poniesiony aby uzyskać przychód. Pojęcie to jest chlebem powszednim dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą czy jednak wiesz, że jeśli pracujesz na etacie to także masz swoje własne, ustalone ryczałtowo koszty uzyskania przychodu? ile one wynoszą?

Koszty te różnicują się zależnie od dwóch czynników.

  • Gdzie pracujesz (w relacji do miejsca zamieszkania)?
  • Na ilu etatach pracujesz, tj w ilu miejscach pracy?

Zasadniczo w na lata 2009-2014 jest ustalona stała stawka KUP w zależności od zestawienia powyższych czynników:

  • pracownik pracujący w miejscowości zameldowania1,335 zł rocznie z jednej umowy o pracę, 2,002 zł 05 gr rocznie przy wielu umowach o pracę. (>1)
  • pracownik zamiejscowy/dojeżdżający do pracy: 1,668 zł 72 gr rocznie z jednej umowy o pracę, 2’502 zł 56 gr rocznie przy wielu umowach o pracę. (>1)

Załóżmy zatem, że pracujesz na jednym etacie w miejscowości, w której mieszkasz, od Twojego dochodu odpisujesz 111 zł 25 gr miesięcznie i kwota ta realnie obniża podstawę do obliczenia Twojego podatku dochodowego, a jeśli w tej sytuacji przyszło ci dojeżdżać kwota ta wynosi 139 zł 06 gr miesięcznie.

O ile w pierwszej sytuacji kwota wydaje się zasadna, o tyle w przypadku dojazdów czy to nie jest oby za mało? Zastanówmy się… Niestety taka jest polityka podatkowa w Polsce. Może gdzie indziej jest lepsza… kto wie 🙂

Exit mobile version