Konkurs „Futures Masters”. Czy wiesz czym są kontrakty terminowe?

Chcąc przystąpić do konkursu „Futures Masters” warto poświęcić chwilę na zaznajomienie się z pojęciem giełdowych kontraktów terminowych. Nie są one bowiem dobrze znane w środowiskach nieekonomicznych. Czym zatem jest kontrakt terminowy?

Z pewnością jest to rodzaj transakcji finansowej, lecz tym, co go wyróżnia jest fakt, że to umowy są przedmiotami obrotu a nie, jak w innych przypadkach, przedmioty fizyczne czy papiery wartościowe. Do tego grona zaliczane są Futures, Forward oraz FRA. Skupimy się teraz jednak na pierwszej pozycji.

Futures to instrument finansowy. Jest to typ transakcji pochodnej, w której umowa pomiędzy dwoma stronami – sprzedającym/kupującym a giełdą/izbą rozliczeniową – określa zobowiązanie stony pierwszej do sprzedaży bądź kupna określonego instrumentu bazowego, za ustaloną cenę i w sprecyzowanym terminie. Nazwa „futures” wzięła się od ceny po której strony przeprowadzą w przyszłości transakcję, mianowicie z ang. Futures price – cena terminowa.

Czym charakteryzuje się ten rodzaj transakcji? Przede wszystkim, co ważne, ryzyko kredytowe jest tutaj minimalne. Jest to spowodowane utrzymywaniem przez strony transakcji depozytów zabezpieczających. Jest to niesamowicie ważne by kwota zabezpieczenia znajdowała się powyżej uzgodnionego minimum, bądź była jak najszybciej uzupełniona przez inwestora w przypadku spadku poniżej tegoż minimum. W przeciwnym razie pozycja zostanie zamknięta. Co więcej, futures są standaryzowane. Oznacza to, że negocjowana jest tylko cena, podczas gdy inne aspekty jak np. termin wykonania kontarktu są ustalone.

Jeśli chodzi o rozliczenie transakcji futures to dzieje się to z pozycji długiej lub krótkiej.

Zaczynając od pozycji długiej – w dniu rozliczenia następuje zapłata oraz przyjęcie instrumentu bazowego, przypominamy, po cenie uzgodnionej wcześniej. Zamknięcie pozycji długiej polega na zawarciu odwrotnej transakcji, to jest sprzedaży tej samej liczby kontraktów. Tutaj nabywca liczy na to, że cena instrumentu bazowego w przyszłości będzie wyższa. Zrealizuje zysk kupując po niższej cenie wynikającej z kontraktu a sprzedając drożej na rynku kasowym. Oczywiście w odwrotnym przypadku nabywca długiej pozycji pozostanie stratny.

Pozycja krótka – zobowiązanie do dostarczenia instrumentu bazowego w dniu rozliczenia po cenie wcześniej ustalonej. Zamknięcie pozycji krótkiej zupełnie odwrotnie do długiej polega na kupnie tej samej ilości kontraktów. Sprzedawca kontraktu ma nadzieję na spadek ceny instrumentu bazowego w przyszłości. Gdy cena na rynku jest niższa od tej w kontrakcie – sprzedawca zarobi na sfinalizowaniu umowy sprzedając instrument bazowy za większą cenę. Straty poniesie w przypadku gdy cena na rynku będzie większa od tej kontraktowej.

Patrząc wstecz okazuje się, że kontarkty terminowe mają swój początek już za czasów handlu płodami rolnymi bądź surowcami. Nieprzewidywalność cen powodowana wieloma czynnikami (choćby nieurodzajem) była dużym problemem. Zdecydowano, że należy w jakiś sposób zmniejszyć, jeśli nie całkiem zlikwidować to ryzyko. Rozwiązanie było bardzo proste – dwie strony umawiające się na kupno/sprzedaż towaru po pewnej cenie jeszcze przed transakcją. Strona, która zyskała na zmianie ceny niejako poświęca swój zysk na rekompensatę strat kontrahenta. Tym sposobem, niezależnie od wahań na rynku sytuacja jest pewna dla obojga.

Podstawy mamy już za sobą. Zastanawiasz się jeszcze?! Czym prędzej zapoznaj się z ogłoszeniem, odbierz wirtualne 50 tys. zł i sprawdź się jako inwestor – kliknij poniżej:

Konkurs „Futures Masters” – sprawdź się lub przeżyj nową przygodę!

 

Exit mobile version