Tag Archives: euro

Polski nie będzie w strefie Euro

31 grudnia 2015 roku weszła ustawa dotycząca usunięcia pełnomocnika rządu do spraw wprowadzenia naszego kraju do strefy euro. Jasno wynika z tego, że zaniechane zostaną prace nad wdrożeniem rządu RP do strefy. Informację można znaleźć w…