Życie na emeryturze – czas ograniczeń czy realizacji?

Jesień życia to czas, w którym zmniejsza się nasza otwartość na nowe wpływy. Zmiany zachodzące w świecie – często stwarzające wiele możliwości – stają się niezrozumiałe i obce, a każda nowinka przyjmowana jest z nieufnością. Coraz większa grupa starszych ludzi zdaje sobie jednak sprawę, że owe szanse otwierają się także przed nimi – w jaki sposób zwiększyć szanse na samorealizację?

Człowiek uczy się przez całe życie

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się także Uniwersytety Trzeciego Wieku. Dla seniorów jest to okazja, aby spotkać się ze swoimi rówieśnikami i porozmawiać o wspólnych obszarach zainteresowań. Co więcej, udział w zajęciach, a tym samym poszerzanie swojej wiedzy i ciekawość świata, przynosi korzyść w postaci ciągłego angażowania mózgu, a zatem utrzymywania kondycji intelektualnej w dobrej formie.

Koszt czesnego za semestr wynosi 100 – 200 zł, są to więc kwoty dostępne nawet dla osób o niskich świadczeniach.

Podróże na emeryturze

Część osób na emeryturze preferuje statyczny tryb życia, jednak jest znaczna grupa seniorów, czujących potrzebę korzystania z możliwości, których nie mieli w czasie swojej młodości – dla wielu z nich będą to wyjazdy za granicę. Oczywiście jest to drogie marzenie, stąd też niewielu z nich może sobie na nie pozwolić. Jest ono jednak możliwe do sfinansowania ze środków emerytalnych – jak pokazuje przykład wielu seniorów – niemniej wymaga właściwego i skrupulatnego oszczędzania funduszy. Jeżeli senior posiada dostęp do Internetu, wówczas ma też szansę dotarcia do tańszych okazyjnych ofert.

Konto oszczędnościowe seniora

Większość starszych osób nie ma pełnego zaufania do instytucji bankowych, a tym bardziej do korzystania z bankowości internetowej. Senior, posiadający konto oszczędnościowe, może czerpać z niego bardzo dużo pozytywów. Oprócz pomnażania ulokowanych tam środków, pozwala ono również na właściwą organizację wydatków, poprzez pewnego rodzaju ograniczenie dostępu do tej części finansów i budowanie orientacji na cel, dzięki czemu jest znacznie łatwiej odłożyć pieniądze i uzbierać kwotę odpowiednią do realizacji nieco większych potrzeb.

Co więcej, opłaty dokonywane za pomocą bankowości internetowej są całkowicie bezpłatne – w tym opłaty za czynsz czy rachunki. Możliwe są także do realizowania bez konieczności wychodzenia z domu, co jest szczególnie pomocne dla osób niecieszących się dobrym zdrowiem.

Internet dla seniora

Powyższe przykłady dobitnie pokazują, że rozwój technologii i jej przystępność otwierają przed seniorami wyjątkowe perspektywy. Internet to nie tylko praktyczne narzędzie, ułatwiające wiele czynności związanych z codziennością emeryta, ale także dostęp do informacji i rozrywki – więcej o tym, jakie szanse niesie dla starszych ludzi korzystanie z Internetu znajdziemy w tym artykule. Seniorzy w dużej mierze czerpią swoją wiedzę o komputerach od wnuków – szkolenia prowadzą także specjalne fundacje, a kursy związane z obsługą komputera są dofinansowywane przez rząd.

Odrębną kwestią pozostaje zakup samego komputera – mimo, że ich ceny systematycznie spadają, stanowi on poważne wyzwanie dla budżetu domowego wielu emerytów. Warto jednak przeanalizować potencjalne korzyści – będzie to bowiem inwestycja która szybko się zwróci.

Samorealizacja w okresie emerytury jest zatem możliwa. Potrzebna jest jednak odpowiednia organizacja swoich wydatków i determinacja w osiąganiu sprecyzowanych i realnych celów.

Spóźnienie z deklaracją OFE? Co robić? Okno transferowe OFE/ZUS.

31 lipca 2014 upłynął termin składania deklaracji dla osób, które chciały, aby część ich składki emerytalnej, mianowicie 2,92% była transferowana do OFE. W przypadku braku decyzji do 31 lipca całość tej sumy będzie automatycznie transferowana do ZUS. Czy można to zmienić?

Zanim jednak podejmiemy kwestię OFE/ZUS zapraszam do zapoznania się z publicystyką na temat systemu emerytalnego jako spójnej całości:

OK. Tymczasem odpowiedzmy na zadane pytanie. Owszem! Można to zmienić!

Po pierwsze w komfortowej sytuacji są młodzi ludzie dopiero rozpoczynający pracę! Każdy ze 'świeżaków’ na rynku pracy ma dokładnie 4 miesiące na zawarcie umowy z wybranym Otwartym Funduszem Emerytalnym, czyli OFE. W przypadku braku decyzji automatycznie całość składki zostanie przekazana do ZUS i decyzję będzie można zmienić po otwarciu tzw. okna transferowego.

Po drugie, każdy z nas może zmienić swoją decyzję w czasie trwania tzw. okienek transferowych trwających od 1 kwietnia do 31 lipca w danych latach: 2016, potem co 4 lata w 2020 r., 2024 r., 2028 r. Itp. Oświadczenie o przyszłej składce emerytalnej będzie można złożyć osobiście w oddziale ZUS, listownie i przez internet w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUSu.

Spóźnienie na deklarację 31 lipca 2014 nie jest jeszcze tragedią, można ten czas wykorzystać na przyglądniecie się dynamice sytuacji z OFE i podjąć ten wybór jeszcze raz już za 2 lata, a jeśli jeszcze nie podjałeś pracy ten dylemat cię nie dotyczy! Wedle wszystkich przewidywań dot systemu emerytalnego nie wplynie to znacząco na wysokość (czy może raczej… niskość!!!) emerytury.

Przeczytaj także:

ZUS zamiast OFE? Czy środki ZUS podlegają dziedziczeniu? Dziedziczenie środków z OFE po przejściu na emeryturę.

 

Exit mobile version