Plany prezesa PKP

Nowy prezes PKP – nowe założenia. Bogusław Kowalski skupia się na długofalowych celach. Plany dotyczą przede wszystkim usprawnienia procesów inwestycyjnych i uczynienia kolei poważną konkurencją dla innych środków transportu. Oczywiście cała grupa musi zostać przygotowana do nowej perspektywy finansowej, jak również do środków przygotowanych w jej zakresie.

Tym razem bezpieczne, przyjazne środowisku i wygodne w podróżowaniu koleje to rzekomo nie tylko puste słowa i chwytliwe hasełka. Działania związane ze stawkami dostępu do infrastruktury oraz dotyczące ich szczegółowe propozycje zostaną podjęte na poziomie rządowym.

Tym, co najbardziej interesuje samego użytkownika kolei jest chyba zapowiedź płynnego wprowadzenia nowego, efektywniejszego rozkładu jazdy. Pilnym zadaniem dla prezesa PKP będzie też rozliczenie się z unijnej agendy finansowej, której czas już upłynął.

Podjęte zostaną analizy np. długodystansowych przewozów użytkowników kolei wraz z samochodami osobowymi, głównie w ramach podróży wakacyjnych. Pomysł „TIR-y na tory” wraca na listę rzeczy do przemyślenia.

3045901124_7b4ac38d63_z

W celu umożliwienia otoczeniu przekazywania swoich oczekiwań decydentom prezes PKP zapowiada dialogi ze społecznościami zarówno lokalnymi, jak i przedsiębiorstwami. Kowalski przypomina też o wzroście zapotrzebowania na fachową kadrę w najbliższych latach jeszcze intensywniejszego rozwoju kolei. Wiąże się to z rzekomą poprawą kolejowego szkolnictwa zawodowego.