Spóźnienie z deklaracją OFE? Co robić? Okno transferowe OFE/ZUS.

31 lipca 2014 upłynął termin składania deklaracji dla osób, które chciały, aby część ich składki emerytalnej, mianowicie 2,92% była transferowana do OFE. W przypadku braku decyzji do 31 lipca całość tej sumy będzie automatycznie transferowana do ZUS. Czy można to zmienić?

390px-ZUS_logo.svg

Zanim jednak podejmiemy kwestię OFE/ZUS zapraszam do zapoznania się z publicystyką na temat systemu emerytalnego jako spójnej całości:

OK. Tymczasem odpowiedzmy na zadane pytanie. Owszem! Można to zmienić!

Po pierwsze w komfortowej sytuacji są młodzi ludzie dopiero rozpoczynający pracę! Każdy ze 'świeżaków’ na rynku pracy ma dokładnie 4 miesiące na zawarcie umowy z wybranym Otwartym Funduszem Emerytalnym, czyli OFE. W przypadku braku decyzji automatycznie całość składki zostanie przekazana do ZUS i decyzję będzie można zmienić po otwarciu tzw. okna transferowego.

Po drugie, każdy z nas może zmienić swoją decyzję w czasie trwania tzw. okienek transferowych trwających od 1 kwietnia do 31 lipca w danych latach: 2016, potem co 4 lata w 2020 r., 2024 r., 2028 r. Itp. Oświadczenie o przyszłej składce emerytalnej będzie można złożyć osobiście w oddziale ZUS, listownie i przez internet w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUSu.

Spóźnienie na deklarację 31 lipca 2014 nie jest jeszcze tragedią, można ten czas wykorzystać na przyglądniecie się dynamice sytuacji z OFE i podjąć ten wybór jeszcze raz już za 2 lata, a jeśli jeszcze nie podjałeś pracy ten dylemat cię nie dotyczy! Wedle wszystkich przewidywań dot systemu emerytalnego nie wplynie to znacząco na wysokość (czy może raczej… niskość!!!) emerytury.

Przeczytaj także:

ZUS zamiast OFE? Czy środki ZUS podlegają dziedziczeniu? Dziedziczenie środków z OFE po przejściu na emeryturę.