Sposoby inwestowania w złoto

W dłuższym horyzoncie inwestycyjnym, zakup złota jest najbezpieczniejszym i najbardziej opłacalnym sposobem lokaty nadwyżek finansowych. Osoby zainteresowane inwestycją w ten kruszec, mają do dyspozycji zarówno produkty złote istniejące w postaci fizycznej, jak i występujące w formie zapisu elektronicznego instrumenty finansowe, których zyskowność zależy od sytuacji panującej na rynku złota.

Choć od tysięcy lat złoto cieszy się niesłabnącą popularnością, dopiero od niedawna – dzięki rozwojowi rynków surowcowych i finansowych – można lokować w nie środki za pomocą tak wielu różnych metod. Dziś, inwestorzy mogą korzystać z szerokiego spektrum produktów, które pozwalają inwestować w złoto nie tylko w sposób bezpośredni (np. sztabki złote, monety bulionowe), ale również pośredni – za pomocą giełdowych instrumentów finansowych. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze formy inwestycji w ten surowiec, a także podpowiadamy, która z nich może okazać się najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Jak bezpośrednio inwestować w złoto?

Inwestorom zainteresowanym lokatą kapitału w złoto istniejące fizycznie (złoto inwestycyjne) zaleca się przede wszystkim zakup sztabek złotych lub monet bulionowych. Te pierwsze zazwyczaj mają masę od jednego do tysiąca gram. Niewątpliwą zaletą sztabek jest możliwość ich łatwego przechowywania, transportu, a także ewentualnego upłynnienia. Niezwykle ważne jest jednak to, aby posiadały oznaczenia mennicy, która je wyprodukowała – nadaje to produktowi wiarygodności i ułatwia ewentualną sprzedaż.

Innymi produktami, które służą stricte do inwestycji w złoto, są monety bulionowe, których wartość zależy przede wszystkim od ilości kruszcu użytego do ich wytworzenia. W praktyce, ze względu na dodatkowe walory artystyczne i kolekcjonerskie, zazwyczaj są one nieco droższe od sztabek o tej samej masie. Co więcej, tego rodzaju monety muszą mieć próbę wynoszącą co najmniej 90% czystego złota w stopie, co wynika z wymogów stawianych przez ustawę o podatku od towarów i usług.

Jak pośrednio inwestować w złoto?

W złoto można inwestować także w sposób pośredni – kupujący papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa wydobywające i przetwarzające złoto, firmy jubilerskie, mennice, czy też inwestując środki w instrumenty finansowe, które posiadają ekspozycję na ruch cen złota. Do instrumentów, których wartość zależy od sytuacji na rynku tego kruszcu, zalicza się m.in:

  • jednostki funduszy inwestycyjnych – zarówno tych posiadających w portfelu akcje spółek surowcowych, jak i tych, które inwestują bezpośrednio w złoto,
  • fundusze ETF – odzwierciedlające zachowanie indeksu giełdowego, który składa się z akcji firm surowcowych,
  • certyfikaty na złoto,
  • opcje i kontrakty terminowe na złoto,
  • kontrakty CFD na złoto.

Część z wymienionych instrumentów finansowych (kontrakty CFD, opcje, kontrakty terminowe) ma mocno spekulacyjny charakter, który sprowadza się właściwie do zakładu, czy w danym okresie kurs złota wzrośnie czy też spadnie. W praktyce, umożliwiają one właściwie tylko i wyłącznie dokonywanie inwestycji o krótkim horyzoncie czasowym – od kilku minut do kilku tygodni lub miesięcy. Co więcej, tego typu produkty odznaczają się wysokim ryzykiem, które – ze względu na występowanie dźwigni finansowej – może przełożyć się na szybką utratę całości zainwestowanego kapitału. Z kolei akcje, fundusze inwestycyjne czy fundusze ETF, są produktami, których zyskowność zależy od szeregu złożonych czynników – często niezwiązanych stricte z rynkiem złota.

7361292652_ea2306669c_zKtórą formę inwestycji warto wybrać?

Zakup złota istniejącego fizycznie stanowi idealne rozwiązanie dla inwestorów zainteresowanych długoterminową lokatą kapitału. Decydując się na taką formę inwestycji można bowiem nie tylko zabezpieczyć oszczędności przed inflacją, ale także ochronić je przed negatywnymi skutkami rynkowych turbulencji, kryzysów walutowych czy niestabilnej sytuacji gospodarczej lub geopolitycznej. Co więcej, za wyborem złota inwestycyjnego przemawia fakt, iż odznacza się ono kilkoma unikatowymi cechami, których nie posiada żaden inny kruszec, instrument finansowy czy pieniądz papierowy. Te wyjątkowe cechy wiążą się m.in. z tym, że złoto:

  • może pełnić funkcję waluty, która jest honorowana praktycznie w każdym kraju,
  • jest fizycznym nośnikiem wartości, której nie mają pieniądze czy instrumenty finansowe,
  • występuje w ograniczonej ilości, a więc – w przeciwieństwie do pieniądza papierowego – nie da się go ,,dodrukować’’,
  • w przypadku konfliktu zbrojnego można je bez problemu zabrać ze sobą i spieniężyć w innym, bezpiecznym kraju.

Istotną zaletą złota inwestycyjnego jest także fakt, iż jest ono łatwo dostępne nie tylko dla inwestorów dysponujących dużym zasobem kapitału, ale także dla tych, którzy chcą korzystnie ulokować drobne oszczędności rzędu kilkuset złotych. Ważne jest jednak to, aby dany wyrób pochodził od wiarygodnego dostawcy złota. Godnym polecenia rozwiązaniem jest zawarcie transakcji ze sprawdzonym producentem złota inwestycyjnego, takim jak Mennica Polska, która oferuje zarówno sztabki złote jak i monety bulionowe (http://inwestycje.mennica.com.pl/produkty-inwestycyjne/zloto/). Warto też zaznaczyć, że tego rodzaju produkty są zwolnione z podatku VAT, a zysk, który pojawia się w przypadku ich dalszej odsprzedaży, nie podlega żadnemu opodatkowaniu.

Z kolei instrumenty finansowe umożliwiające pośrednią lub ,,wirtualną” inwestycję w złoto, są pozbawione wszystkich wymienionych korzyści, które są charakterystyczne dla złota inwestycyjnego. W tym przypadku mamy do czynienia z produktami stawiającymi złoto w roli zwykłego przedmiotu wirtualnego handlu, który przybiera postać elektronicznego zapisu na rachunku. Choć taka forma inwestycji generuje zazwyczaj wysokie ryzyko, w przypadku trafnych przewidywań dotyczących przyszłych scenariuszy na rynku złota, może przynieść bardzo wysokie zyski – nawet w krótkim okresie. To, który z produktów sprawdzi się najlepiej w danym przypadku, zależy więc od awersji do ryzyka, horyzontu czasowego inwestycji, wysokości inwestowanego kapitału, a także posiadanej wiedzy z zakresu finansów.