Polski nie będzie w strefie Euro

31 grudnia 2015 roku weszła ustawa dotycząca usunięcia pełnomocnika rządu do spraw wprowadzenia naszego kraju do strefy euro. Jasno wynika z tego, że zaniechane zostaną prace nad wdrożeniem rządu RP do strefy. Informację można znaleźć w Dzienniku Ustaw, gdzie zamieszczono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2015, w którym napisane jest: „Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje: 1. Znosi się Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską. 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską (Dz. U. Nr 11, poz. 60) […]”.

7035825939_0e47694d94_z

Jest to decyzja premier Szydło. Media wyjątkowo cicho obeszły się ze sprawą (dość istotną z resztą). Co o tym sądzicie, czy to dobra decyzja?