Ładunek 200 tys. m3 ciekłego gazu już płynie do Polski. Nowe złoża w Polsce

Ładunek ciekłego gazu już płynie z Kataru do Polski do gazoportu w Świnoujściu. Jednostka Al Nuaman zwodowana w roku 2009, dł. 315 metrów, szer. 50,03 m, wyporność 122 tys. ton.Vmax 21 węzłów wiezie nam nieco ponad 200 tys. m3 skroplonego gazu co jest odpowiednikiem 120 mln m3 gazu ziemnego. Pierwsza partia surowca to jednak „partia techniczna” niezbędna do rozruchu gazoportu.

Gazoport w Świnoujściu o wydajności 5 mld. m3 ma zapewnić ok 1/3 polskiego zapotrzebowania na gaz. Po rozbudowie gazoport ma zapewnić do 1/2 naszego rocznego zapotrzebowania.

Inwestycja i dywersyfikacja dostaw jest Polsce potrzebna, jednak z drugiej strony taki obiekt może być zniszczony, albo przynajmniej unieruchomiony zaledwie jednym atakiem terrorystycznym, nie mówiąc o zdolnościach bojowych innych państw. Gazoport jest położony w wybitnie niestrategicznym miejscu, bo tuż przy niemieckiej granicy (a nasi zachodni sojusznicy ostatnio wysuwają niejedną pogróżkę wobec Polski) z drugiej strony nasi słowiańscy bracia ze wschodu pokazali, że potrafią skutecznie zaatakować dowolne cele ze znacznej odległości…. na nagraniu atak na ISIS, który kompletnie zaskoczył NATO.

Zatem może przyszłość tkwi jednak w decentralizacji i przede wszystkim rozwijaniu naszej własnej produkcji? Poniżej poziomu 4 tys, m odkryto w okolicach Gdańska oraz w południowej części wielkopolski nowe złoża gazu zamkniętego tzw. tight gas.

Gaskessel_grPrzy obecnych możliwościach technologicznych (metodą szczelinowania hydraulicznego) można wydobyć od 150 do 200 miliardów m3 gazu. co mogłoby nas zupełnie uniezależnić od zewnętrznych dostawców. Zakłada się, że to nie koniec nowych odkryć złóż błękitnego surowca.

Czy wykorzystamy nasz polski potencjał, czy też już zawsze będziemy kupować surowce zza granicy?