Jak wygląda procedura zawarcia umowy leasingowej?

Leasing to najpopularniejszy sposób finansowania aut zarówno w sektorze MŚP jak i dużych flot samochodowych. Takie rozwiązanie to duża oszczędność czasu – mniejsza ilość formalności, a także korzyści podatkowe – raty stanowią koszt uzyskania przychodu. Jak przebiega proces zawarcia umowy i na co powinni się przygotować przyszli leasingobiorcy?

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy

Procedury zawierania umów leasingowych mogą być różne w zależności od wybranej przez nas firmy oraz wartości i rodzaju przedmiotu leasingu, zwykle wyglądają jednak bardzo podobnie. Pierwszym etapem jest oczywiście wybór odpowiedniego modelu samochodu. Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku leasingowego i dostarczenie wymaganych dokumentów do leasingodawcy. Do zawarcia umowy przez osoby fizyczne i spółki cywilne w tzw. procedurze uproszczonej będą potrzebne:

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej ,

  • umowa spółki (dla spółek cywilnych) zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym wraz z aneksami,

  • zaświadczenie o numerze REGON i NIP,

  • kserokopia dowodu osobistego leasingobiorcy (oraz wspólników – w przypadku spółki cywilnej),

  • kserokopia dowodu osobistego poręczycieli,

  • wypełniony wniosek leasingowy.

Natomiast w przypadku spółek prawa handlowego wymagane będą:

  • ważny wypis z KRS-u,

  • umowa spółki w formie aktu notarialnego wraz z aneksami,

  • zaświadczenie o numerze REGON i NIP.

7_jak wygląda procedura zawarcia umowy leasingowejWstępna weryfikacja

W dalszej części złożony wniosek i dostarczone dokumenty przechodzą wstępną weryfikację. W tym momencie zbierane są wszystkie dane o przedsiębiorcy wnioskującym o leasing na auto. Wykorzystywane są dane z baz wymiany informacji m.in. Biura Informacji Kredytowej, Bankowego Rejestru Klientów Niesolidnych, Krajowego Rejestru Długów itp. Od wyniku weryfikacji zależy dalszy przebieg procedury leasingowej, a w rezultacie ostateczna decyzja leasingodawcy. Po pomyślnym przejściu wstępnej weryfikacji kolejnym etapem jest sprawdzenie auta mającego być przedmiotem leasingu. Polega to głównie na porównaniu jego ceny z aktualną wartością rynkową. Co ważne, w przypadku samochodów używanych może być konieczna wycena rzeczoznawcy, której koszt będzie musiał pokryć leasingobiorca.

Podpisanie umowy i odbiór samochodu

W końcowej fazie procesu nadchodzi moment podpisania umowy i wpłaty opłaty wstępnej. Potem dealer dostarcza leasingodawcy dokumenty potrzebne do przeniesienia własności i rejestracji samochodu. Po dokonaniu tych formalności i ubezpieczeniu auta następuje wyczekiwany odbiór przedmiotu leasingu, którego zwieńczeniem jest podpisanie zdawczo-odbiorczego protokołu. Przebieg procesu zawarcia umowy leasingu na samochód wbrew pozorom nie jest długi ani skomplikowany. Coraz częściej firmy leasingowe stosują tzw. szybką ścieżkę wydawania decyzji, co skraca czas trwania całej procedury. W niektórych przypadkach wszystkie formalności związane z leasingiem można załatwić nawet podczas jednej wizyty w wybranym salonie samochodowym.