Aktywa i Pasywa: obalenie internetowych mitów

W dzisiejszym filmie wyjaśniam popularny błąd rozpowszechniony w finansowej blogosferze. Zastanów się, czy na pewno potoczne rozróżnienie aktywów i pasywów jest prawidłowe?