Złoto inwestycyjne a podatki

W trudnych, niepewnych gospodarczo czasach chętnie inwestujemy w złoto. Kupujemy sztabki albo monety bulionowe, by sprzedać je z zyskiem lub po prostu zachować na bliżej nieokreślone „potem”. Warto pamiętać jednak, że kupno i sprzedaż złota wiąże się z pewnymi obowiązkami względem fiskusa.

Co to jest złoto inwestycyjne?

Zanim przypomnimy podstawowe obowiązki podatnika inwestującego w złoto, przypomnijmy – dla porządku – definicję tego, o czym mowa, a więc złota inwestycyjnego. Znajdziemy ją między innymi w treści ustawy o podatku VAT. Otóż przepisy określają mianem złota inwestycyjnego:

  • złoto w sztabkach (lub w postaci płytek) o próbie minimum 995 tysięcznych, co oznacza, że stop musi zawierać co najmniej 99,5% czystego złota;
  • złote monety o próbie co najmniej 900 tysięcznych (minimum 90% czystego złota w stopie), wybite po roku 1800, będące obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia oraz sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie;
  • złoto reprezentowane przez papiery wartościowe.

W pierwszym przypadku sprawa jest jasna i oczywista. Sytuacja trzecia natomiast odnosi się do złota inwestycyjnego kupowanego lub sprzedawanego w postaci „papierowej”, a nie fizycznej.

Złoto takie można nabyć na http://inwestycje.mennica.com.pl/zloto/

Złoto inwestycyjne i obowiązki podatkowe

W zależności od tego czy nabywamy lub zbywamy złoto fizyczne czy papierowe oraz czy robimy to jako osoba czy jako firma, obejmują nas różne przepisy podatkowe. Złoto w sztabkach lub złote monety bulionowe to – wedle obowiązującego prawa – ruchomości, zatem mają tu zastosowanie takie zobowiązania względem fiskusa, jak na przykład w sytuacji kupna czy sprzedaży auta. Gdy natomiast wchodzi w grę złoto pod postacią certyfikatów, lokat opartych na złocie etc. mamy do czynienia z inwestycjami w tzw. instrumenty finansowe.

10304444126_5b5d221ea1_zPCC – podatek od czynności cywilnoprawnych

Jeżeli kupujemy złoto inwestycyjne na przykład bezpośrednio od jednej z mennic, pamiętajmy jedynie o tym, aby zachować dowód zakupu. Jeśli kupujemy prywatnie – jako osoba fizyczna od innej osoby fizycznej, mamy obowiązek uiszczenia 2% podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Owe 2% liczy się od wartości dokonanego przez nas zakupu i należy je w ciągu dwóch tygodni od dnia transakcji wpłacić na konto właściwego nam urzędu skarbowego. Nie musimy tego robić, jeżeli zakup był „nieduży”, czyli gdy nabyliśmy od kogoś na przykład złotą monetę bulionową o wartości poniżej 1000 PLN. A co jeśli chcemy ją sprzedać z zyskiem?

PIT – podatek dochodowy

Podatek dochodowy musimy zapłacić, jeżeli sprzedajemy nasze złoto inwestycyjne w czasie krótszym niż 6 miesięcy od momentu jego zakupu (niezależnie od tego czy nabyliśmy je od osoby prywatnej czy od firmy). Należy wówczas uiścić w US 18% od kwoty zysku, jaki osiągnęliśmy na sprzedaży tegoż złota. Podatek taki uwzględnia się i rozlicza dopiero w rocznym zeznaniu PIT, w ramach innych źródeł dochodu. Uwaga! Jeżeli handel złotem inwestycyjnym nie jest kwestią sporadyczną, kupujemy i sprzedajemy sztabki lub monety regularnie, powinniśmy zarejestrować działalność gospodarczą… Wtedy pojawia się kwestia VAT.

VAT – podatek od towarów i usług

Złoto inwestycyjne jest – na szczęście dla wszystkich – zwolnione z podatku VAT. Traktuje się je w tym przypadku jak walutę, a nie surowiec, dlatego też coraz chętniej inwestujemy właśnie w ten kruszec, Ustawa mówi, iż „zwalnia się od podatku dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego, a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego.” (patrz: art. 122 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).