Ubezpieczenie kredytu – czy warto w nie zainwestować?

Ubezpieczenie kredytu to zwrot, który w wielu wypadkach wywołuje irytację – w związku z ustawowym ograniczeniem wysokości odsetek banki kreowały bowiem dodatkowe opłaty, podnoszące zyski z udzielanych kredytów, a ubezpieczenie stanowiło jedno z najczęściej eksploatowanych rozwiązań. Dochodziło do sytuacji, w której bank sam ubezpieczał udzielany przez siebie kredyt – na szczęście patologię tę w dużej mierze ograniczyła Rekomendacja U, która weszła w życie na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku.

Zarówno traktowanie ubezpieczeń jako maszynki do wyciągania pieniędzy, jak i ich słaba jakość (wiele podstawowych zdawałoby się elementów zakresu ochrony nie było ujętych w OWU) sprawiły, że ubezpieczenia kredytu nie cieszą się dobrą opinią. Czy słusznie?

Kiedy warto ubezpieczyć kredyt?

Na początku zaznaczmy, że chodzi wyłącznie o ubezpieczenia dobrowolne – w przypadku większości kredytów hipotecznych czy samochodowych (a także dla kredytów konsumpcyjnych na wyższe sumy) ubezpieczenie stanowi warunek ich przyznania. Podstawowe korzyści i wady omówiono już w artykule http://www.czasnafinanse.pl/kredyty/artykuly/czy-skorzystac-z-ubezpieczenia-przy-kredycie – my skupimy się na omówieniu sytuacji, w których kredyt jest wskazany:

  1. Zawieramy umowę na wiele lat – im dłuższy czas spłaty, tym większe ryzyko, że sytuacja losowa (utrata pracy, choroba, nagły i pilny wydatek) uniemożliwi nam regularną obsługę zadłużenia. Jeżeli chcemy uniknąć kar umownych, a bank lub instytucja kredytowa nie przewiduje możliwości zawieszenia spłaty – ubezpieczenie będzie bardzo dobrym rozwiązaniem.
  2. Wysokość raty jest znaczącą pozycją w domowym budżecie – podobnie jak w przypadku umowy długoterminowej, wysoka rata automatycznie podnosi ryzyko trudności ze spłatą.
  3. Masz rodzinę – i Twój dochód stanowi znaczący element budżetu. O ile dla samotnych kwestia tego, co stanie się z kredytem w przypadku ich śmierci nie stanowi problemu, o tyle pozostawienie zadłużenia dzieciom lub partnerowi często stanowi ryzyko nie do zaakceptowania.

Na co zwracać uwagę wybierając ubezpieczenie?

Rekomendacja U wprowadziła obowiązek informowania przez banki i instytucje finansowe o minimalnych wymaganiach wobec ubezpieczenia kredytu, które gwarantuje wymagany poziom bezpieczeństwa. Jeżeli nie czujemy się na siłach, by samodzielnie dokonać wyboru – warto się z nimi zapoznać, większość z nich będzie bowiem dla nas przydatna.

HandshakeMusimy rzetelnie i całościowo ocenić naszą sytuację finansową oraz wymagania co do zakresu ochrony – i na tej podstawie ułożyć listę wymagań, w miarę możliwości w sposób hierarchiczny (pozwoli to nam na ewentualne odrzucenie elementów, których koszt czyni je nieopłacalnymi.

Na tej podstawie możemy porównać dostępne na rynku oferty – i dokonać wstępnego wyboru, po czym rozpocząć wnikliwą lekturę OWU (ogólnych warunków umowy).

Podobnie jak w przypadku ubezpieczeń klasycznych sekcją, która – obok omówienia zakresu ochrony – będzie miała kluczowe znaczenie dla zasadności wyboru polisy będzie dział wykluczeń. To tam znajdziemy wszystkie wyłączenia odpowiedzialności – a więc sytuacje, w których TU nie wypłaci świadczenia.

Oczywiście możemy także wybrać inną formę zabezpieczenia kredytu – na przykład dla kredytu samochodowego będzie to dzielenie prawa własności do auta z bankiem – ale ubezpieczenie, mimo kosztów, stanowi dobre rozwiązanie dla wszystkich, którzy ponad wszystko cenią sobie spokojny sen.