Czy kwalifikacje wyprzedzają politykę biznesową firmy?

Doświadczenie i wiedza kadry pracowniczej jest bardzo ważnym elementem każdego przedsiębiorstwa. Branża biznesowa rozwija się dzisiaj w tak zawrotnym tempie, że nie sposób poprzestać na tradycyjnych metodach planowania biznesu. Niezawodnym sposobem na pozyskiwanie przez pracowników firm nowych umiejętności i wciąż tak cennej wiedzy są szkolenia biznesowe.

Bogata oferta dostępnych na rynku specjalistycznych szkoleń z zakresu kwalifikacji zawodowych (finanse, zarządzanie, sprzedaż, marketing, PR, HR, coaching, mentoring, umiejętności interpersonalne, umiejętności menadżerskie) daje możliwość inwestycji w ciągły proces edukacji pracowników firmy. Pozwala to na zwiększenie wydajności i jakości współpracy zespołów zarządzających, a co za tym idzie wzrost efektywności organizacji, przygotowanie do podejmowania kolejnych wyzwań oraz rozumienia potrzeb strategicznych firmy. Takie rozwiązania rozwojowe zwiększają świadomość i zorientowanie na aktualne i wciąż zmieniające się potrzeby rynku. Zbudowanie środowiska będącego zapleczem dydaktycznym kadr pracowniczych jest jednym z najistotniejszych elementów sprawnego prowadzenia biznesu.

Na rynku istnieje wiele rodzajów kursów biznesowych oraz zdobytych podczas nich kwalifikacji, mogących być kluczem do dalszej ścieżki kariery. Poniżej prezentujemy kilka z nich, które mogą mieć największy wpływ na rozwój i samorealizację.

ACCA – lider wśród finansistów

ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji w zakresie finansów, rachunkowości i zarządzania, respektowana na całym świecie. To właśnie Association of Chartered Certified Accountants wyznacza najwyższe standardy w biznesie. Jest tym samym oknem na świat i potwierdza wysoki poziom znajomości międzynarodowych standardów rachunkowości. Świadczy o ogromnej wiedzy związanej z oceną ryzyka biznesowego oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych i kryzysowych.

CFA

Inaczej Chartered Financial Analyst to szkolenie pomagające udoskonalić wiedzę w zakresie doradztwa inwestycyjnego i finansowego, uwzględniając obszar bankowości i zarządzania finansami. Specjalistyczna wiedza dotycząca analizy inwestycyjnej i zarządzania funduszami pomaga poszerzyć znajomość międzynarodowych standardów biznesowych. Tytuł CFA nadawany przez amerykański CFA Institute – żeby móc do niego przystąpić należy spełnić kilka wymogów. Jednym z obowiązkowych elementów jest zdanie trzech etapów egzaminu w języku angielskim. Koniecznie jest również wykształcenie wyższe oraz przynajmniej 4-letnie doświadczenie w branży finansowej.

CGAP – Dyplomowany Audytor Sektora Publicznego

Certified Government Auditing Professional jest certyfikatem skierowanym dla audytorów zatrudnionych w sektorze publicznym. Kandydaci zobowiązani są zdać egzamin na Dyplomowanego Audytora Sektora Publicznego, posiadać wyższe wykształcenie i mniej przynajmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w branży związanej z audytem wewnętrznym sektora publicznego. Kursanci po odbyciu szkolenia uzyskują wiedzę w zakresie zasad zarządzania i oceny ryzyka, zarządzania audytem wewnętrznym, funkcjonowania audytu w strukturze ładu korporacyjnego, rodzajów usług audytowych, lokowania środków publicznych. Szkolenie ma charakter uzupełniający.

9718507502_b4bd6b93b3_z

Szkolenia otwarte i zamknięte

Wśród profesjonalnych szkoleń znajdziemy dwa specyficzne rodzaje. Jednym z nich są szkolenia otwarte, czyli dostępne dla wszystkich chętnych i udział w nich jest dobrowolny. Niekiedy zdarza się, że pracodawcy oddelegowują pracowników na kursy otwarte, pokrywając koszty uczestnictwa w nich.

Szkolenia zamknięte jak sama nazwa wskazuje – nie są skierowane dla wszystkich, lecz dla konkretnego zespołu kadry pracowniczej. Organizowane są na potrzeby określonego podmiotu i mają charakter poufny, gdyż omawiane są nim konkretne dokumenty i sytuacje, które nie mogą „wyjść” poza firmę.