Chcesz płacić tylko 236 złotych podatku rocznie?

Przeciętny Polak w 2013 roku zapłacił 2 184 złotych podatku dochodowego. Natomiast przeciętny kapłan jedynie 236 złotych. Dosłownie, ponad dziesięć razy mniej niż zwyczajny Kowalski, jak wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Przedstawiciele kleru pełniący funkcje duszpasterskie są zobligowani do rozliczenia się z fiskusem. Jednak na zasadach innych niż przeciętny Polak, bo podatki płacą w formie ryczałtu. W przypadku proboszcza stawka podatku mieści się w przedziale 420 – 1 502 złotych, natomiast wikary oddaje w ręce fiskusa jedynie 127 – 487 złotych. Stawka uzależniona jest od wielkości parafii. Średnio rzecz biorąc, wynosi podatek dochodowy wśród polskiego kleru raptem 236 złotych.

2014_Kłodzko,Kłodzko,_kościół_Podwyższenia_Krzyża_Św._01Wszystko jest regulowane artykułami 42-51 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Te same zasady opodatkowania dotyczą duszpasterzy wszystkich wyznań.