informacje

Miniblog, który czytasz jest zbiorem aktualności i ciekawostek oszczędnościowych – jest to mój drugi blog na temat oszczędzania. Pierwszy i zarazem główny blog, który jest bardziej skupiony na publicystyce to: http://oszczedzanie.info.pl

Polityka komercyjna:
Informuję, że wszelkie przekazy reklamowe i linki w komentarzach muszą być uzgodnione ze mną (w przeciwnym razie są kasowane).

Wszelka współpraca i reklama wiąże się z uzgodnieniem honorarium dla autora bloga. Informacje prasowe publikuję jedynie za wynagrodzeniem.

Napisz do mnie:
Remigiusz; e-mail: HarvardPolska(znaczek_małpy)yahoo.com

Aktualne statystyki są dostępne na życzenie. Wystawiam e-faktury/rachunki.

Remigiusz – autor bloga

Odpowiedzialność prawna: Strona prezentuje prywatne poglądy jej twórcy. Autor informuje, że nie są one rekomendacjami inwestycyjnymi w świetle Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie odpowiada za ewentualne szkody wynikłe ze stosowania zamieszczonych na tym blogu opinii.

Lokowanie produktu: Niniejsza strona może zawierać tzw. lokowanie produktu oraz wpisy sponsorowane/inspirowane – czytająć ją, akceptujesz ten fakt. Jeśli nie zgadzasz się z polityką marketingową autora – niezwłocznie opuść tę stronę.